Yenilenebilir enerji alanında yatırımlar 2008

2008 yılında yenilenebilir enerji şirketlerine ve projelerine yaklaşık 155 milyar dolar yatırım yapıldı.

Bu yeni yatırımların 13,5 milyar doları gelişmekte olan şirketlere ve yeni teknoloji üreten firmalara, 117 milyar doları ise güneşten rüzgâra, jeotermalden bioyakıtlara yenilenebilir enerji alanındaki projelere harcandı.

Bu rakamlar göze alındığında yapılan yatırım ve harcamaların 2004 yılına oranla 4 kattan fazla arttığı görülmektedir. Bu artış yenilenebilir enerjinin gündemdeki yerinin her yıl artmasından da görülebilir.

Toplam 155 milyar dolar yatırımın 105 milyar doları doğrudan 40GWlik enerjiyi güneş, rüzgar, biokütle ve jeotermal enerjiden üretme amacıyla harcanmıştır. Buna ek olarak 25 milyar dolarlık kısım ise büyük hidrogüç üreten tesislerin geliştirilmesinde kullanılmıştır.

2008 yılında yenilenebilir enerji dışında 140 milyar dolar 65GWlik güç üretme amacı ile termik güç santrallerine harcanmıştır. 2008 yılında harcanan 250 milyar toplam yatırımı ve bu yatırımlar sonucu üretilen 157GWlik enerjiyi düşünecek olursak, yenilenebilir enerji yatırımlarının 2008 yılında yapılan toplam yatırımlarının %40ini oluşturduğunu görmekteyiz. %40’lık oran ile yenilenebilir enerji yatırımları 2008 yılındaki en büyük yatırım alanıdır.

2008 yılında yenilenebilir enerji alanında en büyük yatırımlar rüzgâr alanında olmuştur. 51,8 milyar dolarlık rüzgâr yatırımlarını 33,5 milyar dolar ile güneş enerjisi takip etmektedir. Buna karşılık bioyakıtlar alanındaki yatırımlar 2007 yılına göre %9 azalarak 16,9 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Yatırımlardaki artışları göz önüne alacak olursak güneş enerjisi yatırımlarının bir önceki sene olan 2007 yılına göre %49 arttığını buna karşılık rüzgâr enerjisi yatırımlarının ise sadece %1 oranında artış gösterdiğini görmekteyiz.

2008 yılındaki toplam işlem hacmi ise 223 milyar dolar seviyesindedir. Bu rakam 2007 yılına göre %7 oranında artış göstermektedir. 2008 yılı işlem hacmini şirket alımları, aktif değer finansmanı,  girişim sermayesi satışları oluşturmaktadır. Buna ek olarak bir önemli nokta ise borsalardan elde edilen sermayenin %51 azalması ve 11,4 milyar dolar seviyesine gerilemesidir. Bunun nedeni temiz enerji hisse senetlerinin 2008 yılında %61 oranında değer kaybetmesidir. Yatırımlar 2008in ikinci yarısında %17 gerilemiş bu gerileme ikinci yarıda %23 olarak devam etmiştir. Düşüş trendi 2009 yılında da devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların artması  rüzgâr ve güneş enerjisi alanlarında tedarik zinciri darboğazının rahatlamasına ve böylece fiyatların düşmesine neden olmuştur. Fiyatlar son birim maliyeti civarına gerilerken birçok firmada birleşmeler gözlemlenmektedir. Fiyatlardaki düşüş 2009 yılında da devam etmektedir. 2009 yılı için beklenen fiyat düşüş oranı %43 civarındadır.
Bölgesel olarak yatırımlar ele alındığında Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımları 2008 yılında %2 artış göstererek 49,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Kuzey Amerika ise %8 düşüşle 30,1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Bu bölgelerdeki yatırımların hızının kesilmesinin nedeni projelerin finanse edilmesi konusundaki güçlükler ve vergi indirimi bazlı pazarların gerilemede olmasıdır.

Galitsis unlikelier %1,7 lik bir azalma ile 2008 yılını kapatırken, gelişmekte olan ülkeler 2007 yılına kıyasla %27’lik bir artışla 36,6 milyar dolarlık yatırımlar gerçekleştirmişlerdir. Bu miktar dünyadaki toplam yenilenebilir enerji yatırımlarının üçte birine karşılık gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde başı % 18lik artik ile Cin çekmektedir. Çin 2008 yılı içerisinde çoğu rüzgar ve küçük bir kısmı biokütle olmak üzere 15,6 milyar dolarlık yatırıma imza atmıştır.

Çin dışında Hindistan da %12’lik artış ile 4,1 milyar dolarlık yatırım seviyesine ulaşmıştır. Latin Amerika’da ise hemen hemen tüm yenilenebilir enerji yatırımlarını Brezilya gerçekleştirmiştir. Etanol alanında yapılan yatırımlar 10,8 milyar dolardır. Bu rakam 2007 yılına göre &76 daha fazladır. Afrika ise %10luk artış ile 1,1 milyar dolarlık yatırım seviyesine ulaşmıştır.

 

(72 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar