Yeşil Enerji

Güneş, hidro, rüzgar, jeotermal ve biokütle tipi kaynaklardan üretilen elektrik enerjisine yeşil enerji denir.

Geleneksel yöntem olan fosil yakıtla elektrik enerjisi üretme küresel hava kirliğine en büyük etken konumdayken yeşil enerjinin hava kirliliğine hiçbir katkısı yoktur.

Zamanla artan yeşil enerji üretimi sayesinde düşüşe geçen fosil yakıt kullanımı önümüzdeki yıllarda hava kirliliğinin azalmasına büyük katkıda bulunacaktır.

– Çevrenin Korunması: Çevre koruma hakkında bilinçlenen birçok yenilikçi organizasyon üretim ve projelerde yeşil enerji kullanımını teşvik etmektedir.

– Kamuoyu İmajı: Çevrenin korunmasına önem gösteren kuruluşların kamuoyunun gözündeki imajının kuvvetlenmesini sağlar.

– Müşteri Sadakati: yeşil enerjiyi teşvik eden kuruluşlar sadece müşterilerin değil yatırımcıların da ilgisini çeker.

– Çalışanların Tercihi: Son dönemde yapılan iş tercihi araştırmalarında çevreye önem veren kuruluşlara rağbet daha fazladır.

– Güç Portföy Yönetimi: Fosil yakıtlar borsaya tabidir. Bu nedenle hammaddede yaşanan fiyat artışı üretim maliyetine yansıyarak elektrik giderini arttırır.

– Güç Kalitesi: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tüketildiği yerde üretilen elektrik enerjisi şebekeden gelen enerjiye göre stabil ve güvenilir bir kaynaktır.

Yeşil Enerji Seçenekleri ve Kullanımı: Dört formu olan yeşil enerjiden faydalanmak için genelde bulunduğumuz bölgede en yaygın olanı tercih ederiz.

* Karma ürünler: Çeşitli kaynaklardan elektrik borsasına satılan elektriğin yüzdesine bağlı olarak tipi belirlenen ürünlerdir. Karma ürünler grubunda işlem gören enerjinin yenilenebilir enerji yüzdesi 2- 100 arasında değişebilir.

* Blok ürünler: Yeşil enerjiyi tercih eden tüketicilerin tek bir firmadan tüketeceği aylık enerji miktarını tek seferde faturalandırmasıdır.

* Yeşil etiketli ya da yenilenebilir enerji sertifikalılar: Yeşil etiketli ürünler tüketicinin ne miktarda yenilenebilir enerji tüketeceğini bilmesine olanak tanır. Bu yöntem sayesinde tüketicinin bölgesinde yeşil enerji üretimi yapılmasa bile yeşil enerji firmalarından enerji satın almasını sağlar.

* Yerinde yenilenebilir enerji üretimi: Tüketici kendi yapılarına ya da arazisine kuracağı yenilenebilir enerji üretim ekipmanlarıyla enerji üretebilir. Temiz, kaliteli ve fatura maliyetlerinin stabil olduğu bu sistemde gerekli alt yapı mevcut ise üretilen enerjinin fazlası şebekeye yönlendirilip devlete satılabilir.

Sertifikalandırma ve Akreditasyon: Yeşil enerji sertifikalandırma ve akreditasyon programları tüketiciye seçimini yeşil enerjiden yaptığı zaman maliyetin ne olacağını belirlemesinde yardımcı olur. Maliyet iki yolla belirlenir.

* Kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından gönüllü yapılan sertifikalandırma ve tasdik etme çalışmaları
* Yeşil enerji yatırımlarını akredite eden kuruluşlar

(95 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar