Uzmanlara Göre En İyi Enerji Stratejisi: Küçük, Yeşil ve Yerel

Yeni  yapılan bir araştırma, dünyanın giderek büyüyen elektrik talebini karşılamak için en iyi enerji stratejilerinin küçük, yeşil ve yerel olduklarını göstermektedir.

ABD ve benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer ülkeler için en mantıklı  enerji stratejisi büyük ölçekli merkezi kömür ve nükleer tesislerine olan bağlılıklarından uzaklaşıp bunun yerine yenilenebilir enerji sistemlerine ve küçük ölçekli merkezi olmayan üretim teknolojilerine yatırım yapmaktır.

Virginia Politeknik Enstitüsü ve Devlet Üniversitesi’nden Benjamin Sovacool’a gore bu alternative teknolojiler aynı anda hem makul, hem düşük maliyetli, hem doğa dostu, hem güvenilir ve hem de güvenlidir.   

Şu an elektrik sektörü doğal afetlerin, fiyat dalgalanmalarının, terror saldırılarının ve elektrik kesintilerinin elinde çalışmaktadır. Kirlilik oranları, büyüyen hassasiyet ve aktarımın ve ağların dağıtımının etkisizliği ve petrol rezervlerindeki aksamalara bağlı artan elektrik fiyatları gibi daha uzun surely sorunlarlar birlikte bu zorluklar alternative enerji teknolojilerinin değerlendirilmesi gereğini daha da arttırmaktadır.

Sovacool detaylı  olarak Amerikan elektrik hizmetleri endüstrisinin şu anki teknolojik oluşumunu ve karşılaştığı sorunları inceler. Daha sonra olarak Amerikan elektrik ilkeleri yapıcılarına açık olan kapsamlı enerji teknolojileri portföyünü beş kritere dayalı olarak değerlendirir; bu kriterler – teknik uygulanabilirlik, ücret, olumsuz dışsallıklar (ya da insan sağlığına ve çevreye olan etkileri), dayanıklılık ve güvenlik. 

Sovacool’un detalyı analizi diğer üç dizi teknolojinin – enerji etkililik çalışmaları (daha etkili aletler gibi), yenilenebilir enerji sistemleri (güneş ışığından, rüzgardan ve akarsudan elektrik üreten jenaratörler gibi) ve küçük ölçekli dağıtımlı üretim teknolojileri (merkezi olmayan ve tüketim noktasna yakın modüler güç üreten jeneratörler gibi) – büyük ve merkezi nükleer ve fosil yakıtlı jeneratörlere birçok avantaj sağladığını gösterir. 

Sovacool’un araştırması bu alternatif yaklaşımların yapıcılara elektrik talebini düzenlemek, yakıt aksamaları ve kısıntıları  riskini azaltmak, hassas aktarım ağını geliştirmek, ve çevreye olan zararı azalmak için  neler sunabileceğini göstermektedir. Sonacool “kocaman ve sermaye yoğun nükleer ve fosil yakıt tesisleri değil bu küçük jeneratörler rekabetçi enerji ortamında elektrik üretimini çeşitlendirmek için en iyi stratejiyi sunduğu” sonucuna varmaktadır.

Tam analiz ve tavsiyeler Springer’ın dergisi “Policy Sciences”ta yer almaktadır.

 

Kaynak:ScienceDaily

(54 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar