Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal kaynakları kullanarak elde edilen enerjidir. Temel yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütledir. Bu kaynakların detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Devamını Oku...

Solar Termal/Fotvoltaik Yoğunlaştırıcı Paneller Test Aşamasında

Firmalar ve bilim adamları güneş enerjisinden azami derecede faydalanmanın yollarını aradıkça melez güneş enerjisi sistemleri daha da yaygınlaşıyor. Devamını Oku...

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal kaynakları kullanarak elde edilen enerjidir. Temel yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütledir. Bu kaynakların detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Devamını Oku...

Türkiye Elektrik Pazarı

Talep artışı ekonomik krize rağmen korundu…  Gayri safi yurtiçi hasıla’nın son 20 senedir artışına paralel olarak, toplam enerji  arzını(TPES) karşılama yolundaki darboğazdan çıkmak, ekonomik ve mali planlama yapan kurumların gündemine hakim olmaya başladı. Devamını Oku...

Deniz Gücü, Bölüm 1

“Şu an mevcut olan enerji krizi, güç için dünya çapında bir arayışı güçlendirmektedir. Enerji araştırmacıarı en büyük potansiyel güç reservinin Dünya yüzeyinin yüzde 70’inden fazlasını kapsadığını keşfetmektelerdir – okyanuslar.”
Eğer “enerji krizi” terimini “iklim krizi” ile değiştirirseniz, bu cümleler okyanuslarda biriken ısıdan temiz elektrik üretmeyi amaçlayan herhangi bir şirketin web sitesi için uygun görülebilir. Devamını Oku...