Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji güneş ışığı, rüzgar, yağmur, gel-git ve jeotermal ısı gibi yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal kaynakları kullanarak elde edilen enerjidir. Temel yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütledir. Bu kaynakların detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Devamını Oku...

Afrika’nın Geleceği Yenilenebilir Enerjide

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA tarafından yayınlanan bir rapora göre Afrika geleceğini yenilenebilir enerji ile garanti altına alabilir ve büyümesinin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilir. Afrika ülkeleri  şu anda dünyanın ekonomik ve demografik olarak en hızlı büyüyen ülkelerinden. Dünyanın en hızlı büyüyen  10 ülkesinden 6 tanesi Afrika’da. Buna ek olarak kıtanın nüfusunun 2050 yılına kadar şu anki 1 milyar seviyesinden 2 milyara, yani 2 katına çıkacağı bekleniyor. Devamını Oku...

Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Projeleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve ekonomiye kazandırılması alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli yatırımlar ve projeler gerçekleştirilmekte. Devamını Oku...

İzmir Fuarı’nın Bu Yılki Teması Enerji

Bugün başlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye’nin ilk uluslararası fuarı olmasının yanında her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenleniyor. Bu yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile “Enerji” konusunun isleneceği fuar 5 Eylül tarihine kadar açık olacak. Devamını Oku...

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji kaynağı yerkabuğunun içinde bulunan temiz ve sürdürülebilir bir enerji tipidir. Yerkabuğunun birkaç kilometre altından magma tabakasına kadar farklı derinliklerden yeryüzüne çıkan bu enerji sıcak su ve sıcak kaya olarak bulunur.  Yeryüzüne ısı pompaları sayesinde çıkartılan enerji santrallerde elektrik üretme; bina ve sera ısıtma aynı zamanda serinletme işlerinde kullanılır. Devamını Oku...

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI

Birçok enerji kaynağının elektrik üretiminde kullanıldığı ülkemizde 2009 yılı Ocak-Ekim ayları arasında üretilen elektriğin birincil enerji kaynaklarına göre GWh olarak ve yüzde olarak dağılımını gösteren grafikler aşağıdaki gibidir. Devamını Oku...

Yenilenebilir enerji ile ilgili 10 gerçek

1. Yeryüzünde su anda 5 çeşit yenilenebilir enerji kaynağı bulunmaktadır. Solar enerji, rüzgar, su, bioyakıt ve jeotermal 
 
2. Tam verimlilik ile enerji üretildiğinde, dünya üzerine bir saatte düşen güneş enerjisi miktarı dünyanın bir senelik enerji ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.
Devamını Oku...