Sharp Corporation %35,8’lik verimlilik düzeyine erişti.

Sharp firması tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket triple-Junction adı verilen  üç bağlantılı bileşik solar hücreleri ile %35,8’lik verimlilik seviyesine ulaştı.

Günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan silikon bazlı solar hücrelerden farklı olarak, bileşik solar hücreler ışığı emen photo-absorption katmanında iki veya daha çok element kullanmaktadırlar. Bu katmanda kullanılan hücreler indiyum ve gallium elementlerinden oluşup yüksek verimlilik sağlamaktadır. Bu yüksek verimliliklerinden dolayı uydularda da bu hücreler kullanılmakta böylece uydunun uzayda enerji ihtiyacı güneşten karşılanmaktadır.

Sharp ise 2000 yılından bu yana bu teknolojiyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu anlamda üç adet ışık emici katman kullanan şirket yüksek verimlilik rakamlarına ulaşabilmektedir. Verimliliği arttırmak için düşünülmesi gereken bir başka nokta da kristal yapının düzenliliğidir. Bu yüzden bahsedilen her üç katmanda da kristal yapının düzenli olması verimliliği arttırmaktadır. Son olarak ise solar hücrelerde kullanılan materyallerin verimliliği arttırıcı olması gerekmektedir.

Üretim kolaylığı açısından üç katmanın en altındaki katman olan alt katmanda Germanyum(Ge) kullanılmaktadır. Germanyum yüksek miktarda akim üretmesine karşın bu akimin büyük bir kısmı kullanılamadan harcanmakta yani boşa gitmektedir.

Bu sorunu asmak için alt katmanda InGaAS denilen indiyum gallium arsenik kullanılabilir. Bu materyalin yüksek verimliliği boşa harcanan enerji miktarını azaltmaktadır. Bu noktadaki sorun ise InGaAs materyalini düzenli bir kristal yapıda üretmenin çok zor olmasıdır. Sharp firması iste bu bahsettiğimiz InGaAs materyalini basari ile düzenli kristal yapısını koruyarak üretmeyi başarmıştır.

Bu basarinin sonucu olarak da bahsedilen boşa giden enerji miktarı minimize edilmiştir ve verimlilik arttırılmıştır. Daha önce %31,5 seviyesinde olan Sharp solar hücrelerinin verimliliği %35,8 miktarına yükseltilmiştir.

Firma elde ettiği sonuçlar doğrultusunda araştırmasına devam edip bu verimlilik miktarının da üzerine çıkmayı hedeflemektedir.

(64 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar