Radyasyon’un Azı Seks Gücünü Arttırır!

Ukrayna’daki  Çernobil(Chernobyl) nükleer santralının dört reaktöründen biri 26 Nisan 1986’da ölümcül bir kaza yaptığı zaman, çevreye yayılan aşırı miktarda radyasyonun bir kısmı arasında Türkiye’nin de olduğu komşu ülkelere rüzgarlar aracılığıyla taşınacaktı.

Kaza karşısında tüm dünya ayağa kalkacak ve komşu ülkelerin yönetimleri, kendi tarım ürünleri, toprakları, suları, içindeki canlıları ile birlikte vahşi doğaları üzerinde radyasyon ölçümleri yapacaklardı.

Çernobil’den yayılan radyasyonun önemli birkısmı kuzey rüzgarları ile Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyılarına da taşımıştı ama, mevcut siyasi iktidar sessizliğini korumaktaydı.

Radyasyon, burada üretilen tarım ürünlerini, aynızamanda ihraç edilen fındık ve özellikle tüm halkın yaygın biçimde kullandığı çay ürününü kirletmişti.

Mevcut siyasi iktidarın hem diğer halklara ve hem de özellikle Türkiye halkına verdiği değer nedeniyle veya asıl ifadesi gerçek gizlenecekti. Halk uyarılmayacaktı, uyarı biryana, halk aldatılacak, hiçbir tehlike olmadığı bildirilecekti.

Tüm yalanlara karşın gizlice yapılmış olan ölçümler, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında tehlike sınırının çok üzerinde radyasyon olduğunu göstermişti. Sözkonusu gerçek olaydan ancak 13 yıl sonra, 1999 baharında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından açıklanacaktı. Açıklanacaktı ama, neden 13 yıl beklemişlerdi, bilim adamı sorumluluğu bunumu gerektiriyordu, ya da neden korkuyorlardı?

Ve iktidar gerçeği gizlemiş olsa bile, bol paralı “demokratik” basın bazı uzmanlara biraz ödeme yaparak ölçümler yaptıramazmıydı?, bulunan gerçeği açıklayamazmıydı? Türkiye’deki tüm kurumların ve aydınların sorumsuzluklarını sergileyen sorular uzayıp gitmektedir.

Dönemin bakanlarından Cahit Aral, Çernobil kazasından kısa bir süre sonra TV kameralarının karşısına geçerek radyasyonlu Rize çayını yudumlayacak ve “Radyasyon’un azı seks gücünü arttırır(!)” diye birde “bilimsel” açıklama yapacaktı.

sol-Tokyo Valisi Şintaro İşihara, Fukuşima nükleer santralindeki sızıntının ardından musluk suyunda radyasyon olmadığını göstermek için su içerken

sağ-1986′daki Çernobil felaketi sonrası çay içen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral

Radyasyon kozmik ışınlarla/uzaydan gelen ışınlarla dünyamıza ulaşır… İnsanlar tarafından sık kullanılan fındık gibi yemişler, meyvalar ve özellikle tütün ve çay gibi yapraklı bitkiler yetiştikleri topraktaki radyasyonu emip biriktirirler… Bu son bilgi, Çernobil kazası ile yayılmış olan aşırı dozlardaki radyasyonu topraktan bol miktarda emip biriktirmiş olan Rize çayını kameraların karşısında afiyetle yudumlayan ve reklamını yapan Bakan’ın sorumsuzluğunun ölçüsünü anlayabilmek açısından önem kazanmaktadır.

Kanserli hücrelere yönelik radyasyon tedavisi sırasında kadınların adet (aybaşı) durumları düzensizleşmekte veya tamamen durmaktadır. Aynı tedavi erkeklerde sperm azalmasına neden olmaktadır. Prostat kanseri tedavisinde radyasyon kanserli hücreyi öldürerek yaşamı kutarabilmektedir ama, aynızamanda kişinin tüm cinsel yaşamına da sonverebilmektedir. Bu tedavi erkeklerde impotence (iktidarsızlık) nedeni olabilmektedir. Sözkonusu tedavi kadınlarda olgunlaşmamış yumurtaları tahrip etmektedir.

Düşük radyasyon hem kadın ve hem de erkek için kısırlık nedeni olmaktadır. Biraz daha yüksek dozlar gebe kadınlarda düşüklere, ölü doğumlara kaynaklık etmektedir. Radyasyon Etkilerini Araştırma Fonu’nun (RERF) Atom bombasının atılmasının ardından Hiroşima’da yaptığı geçmişle karşılaştırmalı bir araştırmaya göre, radyasyon etkisiyle kromosomların tahribi sonucu meydana gelen kusurlu veya eksik doğumlar alabildiğine artmıştır anormal görünümlü sakat çocukların doğumları ayrıca, radyasyon almış anne ve babalardan gelen çocukların zihinsel gelişmelerinde yavaşlama ve zeka gerilikleri gözlemlenmiştir.

Saygılarımızla.

WOFTHEW | Dunya savascilari | WARRIORS OF THE WORLD
Virtual support
www.wofthew.com

(161 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar