Kopenhag Konferansında Gelişmeler

cop15Kopenhag’ da devam eden iklim değişikliği konferansı önemli gelişmelerle devam ediyor.

A.B.D. Enerji Sekreteri Steven Chu yaptığı açıklamada gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji teknolojilerinin destekleneceğini ve buna Avustralya’nın da finansal katkıda bulunacağını açıkladı.

Renewables and Efficiency Deployment Initiative(REDI) ( Yenilebilir ve Verimliliği Yayma Teşebbüsü) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştırılması işlemine hız verecek. Diğer taraftan Solar & LED Energy Access Program ( Solar Ve LED Enerjilere Erişim Programı) hızlandırılacak ve şebekeye erişimi olmayan bölgelerdeki hanelere ucuz, kolay kurulan, dayanıklı ev tipi güneş enerjisi sistemleri kuracak.

Ortak yatırım ile desteklenecek REDI 5 sene boyunca 350 milyon dolar bütçeye sahip olacak. Solar & LED Energy Access Program dahil 3 teşebbüsün bütçe toplamı ise 100 milyon dolar olarak belirlendi. Amerika’nın 35 milyon dolar ile katılacağı programda İtalya ve Avustralya gibi ülkelerin katılımı ile toplam bütçe rakamına erişilecek.

Ayrıca dün devam eden konferansta küresel çapta uygulanacak 10 ayrı teknoloji programı duyuruldu ve Avustralya’nın gelişmiş ülkelere karbon tutma ve depolama konusunda lider olması kararlaştırıldı.

Bu olumlu gelişmelere rağmen gelişmekte olan ülkelerin sözcüleri tarafından Kyoto Protokolünü uygulamamakla ve karbon oranını hızla yükseltmekle suçlandı.

(62 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar