İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi (ISESI)

Kurumsal Sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesidir. Gelişmekte olan bir yönetim kuramı olarak kabul edilmektedir.

Borsaların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları sürecinde şirketlere yol gösteren ve şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin bilgiyi de sorumlu yatırımcılara ileten bir platform oluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip olduğu düşüncesinden hareketle, İMKB, Türk İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile işbirliği içerisinde “İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, 10 Ağustos 2010 tarihinde bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Projenin amacı, İMKB’de işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle İMKB şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır.

İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi, çok paydaşlı bir proje olarak dizayn edilmiştir. Endeks, şirketlerin, yatırımcıların ve Türk sermaye piyasasındaki tüm ilgili tarafların endeksin geliştirilme ve seçim kriterlerinin belirlenme sürecine dahil olacağı bir yöntemle oluşturulacaktır. Sözkonusu süreci, uluslararası uzmanlar Cheryl D. Hicks (Kurumsal Sürdürülebilirlik Baş Danışmanı) ve Graham Sinclair (Sürdürülebilir Yatırım Baş Danışmanı) yürütmektedir. Şirket değerlemeleri, Dow Jones Sustainability Indexes’in (DJSI) araştırmalarını yapan SAM-Sustainable Asset Management (Sürdürülebilir Varlık Yönetimi) şirketi danışmanlığında, SKD’nin kuracağı bağımsız bir yapı tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.isesi.org

(68 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar