81 ilin 80’inde Hava “Kırmızı Alarm” Veriyor

Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye’de 81 ilin 80’inde hava kirliliğinin,Hava Kirliligi AnkaraDünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hava kalitesi limitini aşarak alarm verdiği uyarısı yaptı.

“Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” başlıklı rapora göre, 2015’te hava kirliliğine neden olan partikül madde (PM10), 81 ilin 50’sinde Türkiye’de 56 μg/m3 (mikrogram/metreküp) olan güvenilir limitin de üzerindeydi. PM10, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanser yapıcı madde olarak sınıflandırılıyor.

Ayrıca, özellikle Samsun, Bursa, Manisa, İstanbul’un Esenyurt bölgesi, Adana, Kayseri ve Bursa istasyonlarında, yılda 250 günden fazla süre boyunca günde 50 μg/m3’den daha fazla PM10 düzeyi ölçümü yapıldı. Rapora göre, WHO limiti dikkate alındığında, 81 ilde sadece Çankırı’da değerler sınırın altında.

Hava kirliliğinin yaygınlaşarak, bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çekilen raporda, kentleşme, ulaşım ve sanayileşmenin bir kısır döngü içinde birbirini etkilediği ifade edildi. Türkiye’de ve dünyada hava kirliliğine neden olan sanayi tesislerinin başında ise kömürle çalışan termik santrallarin geldiği açıklandı.

Raporu açıklayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan da, Türkiye’de hava kirliliğinin özellikle 2015 yılında ciddi artış gösterdiğini vurguladı ve sera gazı emisyonlarının en önemli nedeninin “enerji sektörü” olduğunu açıkladı.

Türkiye’de halen termik santrallerin yoğun olarak bulunduğu ve yenilerinin planlandığı illerin PM10 düzeyi karşılaştırıldığında, rapor önemli artışa işaret etti. Örneğin Manisa-Soma’da 2013’te ortalama 76 olan PM10 düzeyi, 2015’te 304’te çıktı. Aynı dönemde, bu oran Çanakkale’nin Çan bölgesinde 27’den 70’e yükseldi.

Raporu hazırlayan ekipten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, ülkemizde yalnızca SO2 ve PM10 hava kirleticilerinin tüm illerde ölçüldüğünü vurgularken, WHO tarafından önerilen sınır değerlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılması çağrısı yaptı.

Platform üyeleri, “Başta akciğer kanseri ve solunum sistemi hastalıkları olmak üzere birçok sağlık etkisi bulunan hava kirliliğine karşı ulusal ve yerel düzeyde yöneticileri önlem almaya çağırıyoruz” diye açıkladı.

Sağlık ve çevre kuruluşları el ele

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) doğa koruma ve sağlık alanında çalışan 18 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle Haziran 2015’te kuruldu. Platform üyeleri ve destekçi uluslararası kurumlar arasında Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Nöroloji Derneği, TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Toraks Derneği (TTD) WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Avrupa İklim Ağı (CAN Europe) bulunuyor.

(Öykü Altuntaş/DHA)

hava3

(216 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar