Güçlü Enerji Politikasında Türkiye Dünyada 44. Sırada

Dünya Ekonomik Forumu tarafından Accenture işbirliğiyle yayınlanan ‘Küresel Enerji Mimarisi Performans İndeksi 2013 Raporu’, ülkelerin enerji sistemlerindeki belirgin farklılıkları ortaya çıkardı. Rapora göre güçlü enerji politikasında Norveç ilk sırada, Türkiye ise 44. sırada yer alıyor.

Rapor, yüksek gelirli ülkelerin yeni bir enerji yapısına geçişte öncülük ettiğini ancak yine de çevresel sürdürülebilirlik konusunda kat edilmesi gereken yol olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’na göre, artan küresel talebi karşılayabilmek için 2035 yılına kadar enerji tedarik altyapısına 38 trilyon $’lık bir yatırım yapılması gerekiyor ve bu indeks de bu değişim döneminden kaynaklanan zorlukları takip etmek ve yönetmek konusunda ülkelere yardımcı olma misyonu taşıyor.

Bulgular, yüksek gelirli ülkelerin yeni bir enerji yapısına geçiş sürecinin yönetilmesinde en iyi performansı gösterdiğini ortaya koyuyor. İndeks’te güçlü bir enerji politikası enerji kaynakları ile birleştiğinde; ucuz, bol ve nispeten temiz güç kaynağı ve yüksek ulusal gelirler açısından Norveç ilk sırada yer alıyor.

Ülkelerin enerji mimarilerinin değerlendirildiği üç eksenli model

Norveç’le birlikte ilk 10’u tamamlayan diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Yeni Zelanda 5., Kolombiya 6. sırada yer buluyor. İlk 50’de OPEC ülkeleri yer almazken, ABD 55., BRIC ülkelerinden Brezilya ise 21. sıraya yerleşiyor. Rusya Federasyonu 27., Güney Afrika 59., Hindistan 62. ve Çin 74. sırada bulunuyor. Türkiye ise bu indekste, yüzde 0.51 ekonomik büyüme ve gelişme, 0,53’lük  çevresel sürdürülebilirlik, 0.70’lik enerji erişimi ve güvenliği ile genel ortalamada % 0.58 ile 44. sırada yer alıyor.

Ancak indeks, yüksek gelirli ve hızla büyüyen ülkelerin çevresel sürdürülebilirlik ölçütleri baz alındığında genellikle düşük performans ortaya koyduklarını gösteriyor. Rapor, hızla artan enerji talebinin, bazı ülkelerin pahalı yenilenebilir yükümlülüklerinin ve CO2 hedefleri gibi konuların yeniden gözden geçirilmesine çağrıda bulunuyor.

Raporda, gelişmekte olan birçok ülkenin hala vatandaşlarının temel enerji ihtiyaçlarına cevap verebilmek için mücadele ettiğini, bunların %12’sinin ülke nüfuslarının ancak %50’sinden azına elektrik temin edebildiği belirtiliyor. Rapor ayrıca, fosil yakıt subvansiyonu etrafındaki konuları, enerji üretimi için su kullanımını ve kaynak zenginliğinin küresel boyutta nasıl etkin yönetilmesi gerektiğini ele alıyor.

Raporu İndirmek İçin Tıklayınız: The Global Energy Architecture Performance Index Report 2013

(71 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar