Bank of America, Küresel Sera Gazı Salınımını Yüzde 15 Oranında Azaltacak

bank of america merrill lynchHedefe ulaşılması durumunda Bank of America’nın 2004’ten bu yana toplam salınımı yüzde 30 oranında azalmış olacak. Aynı zamanda şirket, kurumsal gayrimenkul portföyündeki toplam alanın yüzde 20’sinin LEED® Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik sertifikası alması için çalışacak.

Bank of America, 2010 yılını baz alarak mutlak sera gazı salınımlarını 2011 – 2015 yılları arasında yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor. 2004 – 2009 yılları arasında ABD’deki operasyonlarındaki sera gazı salınımını yüzde 18 oranında azaltmayı başaran şirketin yeni hedefi 40’ı aşkın ülkedeki küresel operasyonlarını kapsıyor.

 

ABD Çevre Koruma Ajansı’nın İklim Liderleri programı aracılığıyla 2004 yılında sera gazı salınımlarını azaltma hedefleri koyduğunu açıklayan ilk küresel finans kuruluşlarından olan Bank of America, aynı zamanda hedefleri aştığını kamuoyuyla paylaşan ilk finans kuruluşudur.

Countrywide ve Merrill Lynch de göz önüne alındığında yeni hedef, şirketin toplam küresel sera gazı salınımlarını 2004 yılına oranla yüzde 30’dan fazla azaltılmasıdır. Bu oran, 700 bin ton CO2 eşdeğerinden daha fazla miktarda salınıma tekabül ederken, aynı zamanda 124 bin adet yolcu taşıma aracının neden olduğu sera gazı salınımının ortadan kaldırılması anlamına da gelmektedir.

Küresel Teknoloji ve Operasyonlar Yetkilisi ve Bank of America Çevre Konseyi Başkanı Catherine P. Bessant “Salınımlarımızın azaltılması sadece küresel operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda verimliliğimizi artırarak şirketimiz ve hissedarlarımız için muazzam bir değer yaratmamızı da sağlıyor” şeklinde konuştu.

catherine bessant

Bessant sözlerine şöyle devam ettil: “Sera gazı salınımında bu boyutta bir azaltmaya gitmek, küresel gayrimenkul portföyümüzden çalışanlarımızın görevlerini yerine getirdikleri bireysel çalışma alanlarına kadar tüm şirket organizasyonumuza yansıyacak önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor”.

Bank of America’nın sera gazı salınımlarının %90’ı, diğer pek çok şirkette de olduğu gibi enerji tüketiminden kaynaklanıyor. Bank of America, sera gazı salınımı azaltma hedefine ulaşabilmek için enerji tüketimini aşağıdaki yöntemleri kullanarak azaltmaya odaklanacak:

•    Enerji yönetim sistemlerinin ve teknolojisinin kullanım alanlarının genişletilmesi ve geliştirilmesi.
•    Veri merkezleri ve masaüstü/dizüstü bilgisayarlarının işlem verimliliğinin artırılması.
•    Havalandırma ve ışıklandırma alanlarında kullanılan cihazların toplam verimliliğinin artırılması.
•    Ofis alanlarının optimize edilmesi.
•    Gelişen teknolojilerin, bu teknolojiler piyasaya sunulduğunda ve/veya fiyat olarak alınabilir hale geldiklerinde, saptanması ve kullanılması.   
•    Çalışanların, hedefe ulaşmak için davranışlarını ne şekilde değiştirebilecekleri konusunda eğitilmeleri.

LEED® Sertifikasyonunda Lider

Bank of America, sera gazı salınım azaltımı hedeflerini daha da geliştirmek için, kurumsal gayrimenkul portföyüne dahil olan çalışma alanlarının yüzde 20’sinin ABD Çevre Dostu Binalar Konseyi’nin LEED® (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) değerlendirme sistemince 2015 yılına kadar sertifikalandırılacağını duyurdu. Şirketin çalışma alanının 1,2 milyon metrekare alanına tekabül eden yüzde 11’lik bölümü LEED® tarafından sertifikalandırılmış bulunuyor. LEED tarafından sertifikalandırılacak alanlar arasında yeni inşa edilen yapılar, inşaatlar, ticari iç mekanlar, perakende alanları yer alırken, mevcut binaların operasyonu ve bakımı da bu sürece dahil edilecek.

“Bank of America, LEED vasıtasıyla küresel olarak kurumsal ayak izlerinin azaltılması konusunda sektöre liderlik etmektedir,” şeklinde konuşan ABD Çevre Dostu Binalar Konseyi (USGBC) Başkanı, CEO’su ve Kurucu Başkanı Rick Fedrizzi, “Şirket, enerji verimliliğini sürekli kılmak ve karbon azaltım hedeflerini tutturmak için sahip olduğu tüm çalışma alanlarında çevre dostu bina uygulamalarının sunduğu tüm olanaklardan sistemli bir şekilde yararlanmıştır” dedi.

bank of america

Çalışan Katılımı

Bank of America ayrıca, çalışanların, şirketin geniş kapsamlı sera gazı azaltım hedeflerinin tutturulmasına yapacakları önemli katkıları da göz önünde bulundurmaktadır. Şirket, çalışanlara yönelik etkili programlar uygulamaya koyarak, belirlediği hedeflerine ulaşmakta; öte yandan toplam dolaylı sera gazı salınımlarını da düşürmektedir.

Şirket, çalışanlara yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı eğitim programı ve Pew Küresel İklim Değişikliği Merkezi ile kurduğu ortaklık aracılığıyla çalışanlarının enerjiden ve paradan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, çalışanlarına eğitim fırsatları ve kaynaklar sağlarken, israfı azaltmalarını, çalışma alanlarını ve içinde yaşadıkları toplulukları geliştirmelerini ve piyasaya özel fırsatları değerlendirmek için takım arkadaşlarıyla ortak çalışmalar yapmalarına olanak da sağlamaktadır. 2011 yılında düzenlenecek eğitim toplantılarında, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım, LEED bina iyileştirme uygulamaları ve geri dönüşüm konularına odaklanacak.

Bank of America’nın Hibrid Araç Rambursman Programı kapsamında, ABD’de görev yapan ve uygun koşullara sahip çalışanlar satın aldıkları yeni hibrit, yol kabiliyetli elektrikli veya sıkıştırılmış doğal gazla çalışan araçlar için ödedikleri bedelin 3 bin dolara kadar olan kısmını geri alabiliyor. 2007 yılında uygulanmaya başlanan program kapsamında, 3 bin 800’den fazla çalışan geleneksel yakıt kullanan araçlarını yukarıda belirtilen araçlarla değiştirdiler. Bu şekilde yakıt harcamaları ortalama olarak yarıya inerken, işe gidiş gelişleri esnasında atmosfere salınan yaklaşık 4 bin ton CO2’nin bertaraf edilmesini sağladı.
merrill lynch

Üçüncü Şahıs Ortaklar

Bank of America, aynı zamanda, Pew Küresel İklim Değişikliği Merkezi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ve Ceres gibi önde gelen bağımsız kuruluşlarla çevre ile ilgili hedef belirleme, karşılaştırma ve raporlama alanlarında ortak çalışmalar yürütüyor. Şirket, bu hedefi ve diğer çevresel taahhütlerini gerçekleştirmek konusunda kaydetmiş olduğu gelişmeyi takip edebilmek için Karbon Saydamlık Projesi’nin kapsamlı yıllık karbon anketine katılıyor, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) hazırladığı sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uyuyor ve sera gazı salınımı verilerini bağımsız üçüncü şahısların denetimine sunuyor.

Küresel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan ve karbondioksit salınımları konusunda şirketlerin saydamlık politikalarını takip ederek onları bu yönde teşvik eden Karbon Saydamlık Projesi CEO’su Paul Simpson, “Bank of America, küresel bir şirket olarak, geçmişte elde ettiği başarılar, yeni belirlediği etkileyici hedefi ve aynı zamanda salınımlarının ve çevresel ayak izlerinin etkin bir şekilde yönetiminin hem ticari hem de çevresel açıdan ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdiği için takdir edilmelidir. Bu sorunların etkin yönetiminin şirketin rekabet edebilirliği ve büyümesi üzerinde doğrudan etkili olduğu apaçık ortadadır” şeklinde konuştu. Simpson, “Şirket, tedarikçilerini, çalışanlarını ve lider kadrolarını iklim değişikliği sorununun çözümünün parçaları haline getirme konusunda büyük aşama kaydetti ve bu duyuru onların uzun vadeli taahhütlerini bir kez daha kanıtlamaktadır” dedi.


Bank of America’nın Çevrenin Korunması Taahhüdü

Müşterilerinin ve faaliyet gösterdiği toplulukların iklim değişikliği sorununu çözme çabalarına yaptığı önemli katkının farkında olan Bank of America, finansal hizmetler sektöründe çevrenin korunması alanındaki lider konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Bank of America, 2007 yılında, iklim değişikliği sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kredi vererek, yatırımlar yaparak, sermaye piyasalarında faaliyet göstererek, hayır organizasyonları düzenleyerek ve kendi bünyesindeki operasyonlar aracılığıyla 10 yıl sürecek ve 20 milyar dolara mal olacak bir girişim başlatmıştır.

Dört yılda 45 eyalet, Washington D.C., Kanada ve Asya, Avrupa ve Latin Amerika’daki piyasalarda faaliyet gösteren yüzlerce müşterisine 12,1 milyar dolar kaynak sağlayan Bank of America, bir yandan küresel finansal ürünlerini ve hizmetlerini aralarında rüzgar, güneş, biokütle ve diğer yükselen teknolojilerin de bulunduğu enerji tasarrufu sağlayan ve düşük karbonlu enerji pazarlarıyla uyumlu hale getirirken, diğer yandan çevresel ayak izini azaltma çabalarına odaklanmıştır.

(97 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar