Arzuhan Doğan Yalçındağ Enerji Üzerine

World Energy Outlook 2009 raporu Türkiye tanıtımına katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, yaptıgı konuşmada yenilenebilir enerji kaynaklarının önümüzdeki 25 yıl içerisinde kaçınılmaz olarak önem kazanacağını vurguladı.

“Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre, 2020 yılına kadar Türkiye’de enerji tüketimi, dünya ortalamasının da üzerinde artacaktır. Bu durum, enerjide arz güvenliğinin sağlanmasını, ülkemizde ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından zorunlu hale getirmektedir.

Unutmayalım ki, Türkiye petrol ve doğal gaz enerji kaynakları bakımından sınırlı ve ithalatçı bir ülkedir. 2008 yılında enerji tüketiminin yüzde 70’inden fazlasını enerji ithal ederek karşılamıştır. Bu oran, kaynak çeşitliliğinin sağlanması ve enerji ihtiyacının mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılanması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, petrol kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve üretilmesini temin edecek şekilde Petrol Kanunu güncelleştirilmelidir. Ancak burada daha da önemli olan yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesidir”  diye belirten Yalçındağ, enerji verimliliği konusunda da

“Enerji Bakanlığı verileri uyarınca ülkemizde, bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 olmak üzere yaklaşık 7.5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu bağlamda enerji verimliliğinin sağlanmasını amaçlayan ve sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde bir ulusal enerji vizyonu oluşturulmasını desteklemektedir” dedi.

Yalçındağ, Turkiye’nin enerji konusunda vizyonunu yeniden yapılandırmasının gereğini de şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’nin enerji vizyonu, arz güvenliğinin sağlanması, liberalizasyon ve iklim enerji entegrasyonu unsurlarından oluşan bir üçgen üzerine inşa edilmelidir. Bu da ülkemizde, ancak rekabet ve yatırım ortamını kuvvetlendirecek yapısal reformların gerçekleştirilmesi yönündeki siyasi irade ve özel sektör işbirliği ile mümkün olacaktır”

(64 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar