2016’da Rüzgar ve Güneş Kömürü Yakaladı

Hiperion-2014120110342538Geçen yıl devreye giren kapasitenin yaklaşık 1/4’ünü rüzgar enerjisi oluşturdu.Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 2016 yılında 5.000 MW’tın üzerinde net artış gösterdiği bildirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre bu artışın yaklaşık % 45’lik orana denk gelen bölümünü yenilenebilir enerji yatırımları oluşturdu.

Toplam artışın % 47’lik orana denk gelen bölümünü ise termik santral yatırımları oluşturdu.

İthal kömürün payı yükseldi, yerli kömürün geriledi

2016’da Türkiye’nin kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 1.800 MW artış gösterdi.Bu artışın 400 MW’lık bölümü yerli kömür, 1.400 MW’lık bölümü ise ithal kömür yatırımları alanında gerçekleşti.Bu artış sonrası yerli kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesi 9.800 MW’a, ithal kömüre dayalı kapasite ise 7.500 MW’a ulaştı.

Böylelikle Türkiye elektrik üretim kapasitesinde yerli kömürün payı %13’den %12,5’e gerilerken, ithal kömüre dayalı santrallerin payı ise %8’den %9,5’e yükseldi.Doğalgaza dayalı kurulu gücün üretim kapasitesi içindeki payı % 29’dan %28’e geriledi.

2135d949b710af8272093c4f4fff13a4

Rüzgarda şimdiye kadarki en yüksek büyüme sağlandı

2016 rüzgar enerjisi kurulu güç artışında çok önemli artışın yaşandığı bir yıl oldu.Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerinin gücü yaklaşık 1.250 MW artış gösterdi.

Böylelikle rüzgar 2016’da devreye giren yeni kapasitesinin %23’lük bölümünü oluşturmuş oldu.

Lisanssız GES proje sayısı 1.000’i aştı

Geçtiğimiz yıl oransal olarak ise en hızlı büyüme güneş enerjisi alanında gerçekleşti.2016 yılında güneş enerjisi yatırımlarını yavaşlatan çeşitli yasal düzenlemelerin devreye girmesine rağmen 2015 sonunda 250 MW olan Türkiye’nin güneş enerjisi gücü 2016’da 580 MW artarak yıl sonunda 830 MW’a yükseldi.

integreen-solar-tarla

(Kaynak: yesilekonomi.com)

(224 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar