Güneş Enerjisi ile Çalışan Sıcak Su Sistemleri


Ülkemizde yaygın olarak özellikle bol güneş alan güney ve batı bölgelerinde kullanılan Güneş Enerjisi ile Çalışan sıcak su sistemleri, fotovoltaik yani güneş enerjisinden elektrik üreten güneş panellerinden çok daha farklı biçimde çalışırlar.

Güneş ışınlarını kullanarak sıcak su üreten sistemlerinin teorik olarak nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayalım. Bir gölde sığ sular genellikle derin sulardan daha sıcaktır. Bunun nedeni güneş ışınlarının sığ sularda gölün tabanını ısıtabilmesidir. Isınan taban daha sonra da suyu ısıtır. Güneş ışınları ile su ısıtma sistemleri de prensipte bu şekilde çalışır.

Solar Sıcak Su Sistemlerinin Bileşenleri:

Binalarda kullanılan solar sıcak su sistemleri iki ana bölümden oluşur. Solar toplayıcılar yani güneş panelleri ve depo yani su tankı. En çok kullanılan toplayıcı düz levhalı toplayıcı türüdür. Çatıya kurulan bu toplayıcılar genellikle resimde de görüldüğü gibi dikdörtgen şeklinde olup güneşe bakan yüzü saydamdır. Bu toplayıcıların içinde ise küçük borular bulunur. Bu borularda su veya başka bir sıvı (antifiriz karışımında olduğu gibi) devir-daim yapar.

Paneller, güneş ışınlarını tutması açısından siyah renkli boya ile kaplanırlar. Güneşten gelen ışınların paneli ısıttıkça, içerideki borulardan geçen sıvı da ısınır. Isınan bu su veya sıvı daha sonra depoya gider ve burada saklanır. Bu tanklar genellikle iyi yalıtılmıştır. Su yerine başka bir sıvı kullanan sistemlerde ısınan sıvı daha sonra sarmal bir tüp sistemi yardımı ile suyun ısıtılmasında kullanılır.

Pasif ve Aktif Solar Sıcak Su Sistemleri:

Solar sıcak su sistemleri pasif ve aktif olmak üzere iki çeşittir. Daha yaygın olan sistemler, aktif sistemlerdir. Bu sistemlerde borulardaki su veya sıvı pompalar yardımı ile panellerden depoya aktarılır. Pasif sistemlerde ise bu işlem yer çekimi ve ısınan suyun devir-daim yapması ile sağlanır.

Yüzme havuzlarında kullanılan sistem ise çok daha basittir. Havuzun filtre pompası suyu solar toplayıcılara yani panellere yollar. Genellikle siyah plastik veya lastikten yapılmış olan bu toplayıcılar böylece devirdaim yapan suyu ısıtırlar.