Güneş Enerjisinin Önemi

Güneş enerjisinin önemini daha iyi anlamak için bir yılda dünya üzerine düşen güneş enerjisi miktarını dünyamızdaki mevcut fosil yakıt rezervleri ile kıyaslamak gerekir. Buna göre, bir yıl içerisinde güneşten dünya üzerine güneş ışınları ile taşınan enerji miktarı, dünyanın bilinen petrol rezervlerinin 516 ve kömür rezervlerinin ise 157 katıdır.

Güneş’in bir yıldız olarak mevcut enerji üretimini milyonlarca yıl daha sürdürecek olduğunu da hesaba katarsak, güneş enerjisinin limitsiz bir enerji olduğu sonucuna varabiliriz. Bu noktada altı çizilmesi gereken bir başka önemli konu ise güneşten gelen bu enerjinin bedava oluşudur. Asıl konu bu enerjinin doğru teknolojiler ile toplanması ve elektrik üretiminde kullanılmasıdır. Günümüzde güneş enerji teknolojilerini ve uygulamalarını ile götüren motivasyon kaynağı da zaten budur.

Fosil yakıtlardan yanma yoluyla elde edilen enerjiye kıyasla güneş enerjisi, dünya üzerinde her noktada bulunabilen, toplanması sırasında iş ve makina gücü gerektirmeyen, harcanması sırasında ise karbondioksit emisyonu “0” olan her canlı için hayati öneme sahip eşsiz bir kaynaktır. Öte yandan endüstriyel devrim ile fosil yakıt tüketiminin hızla artması ile son yüzyılda atmosferdeki karbondioksit oranının 1.3 kat artış gösterdiği ve önümüzdeki 50 yıl içinde 1.4 kat daha artması beklendiği düşünüldüğünde, güneş enerjisinin bu tehlikeli ilerleyişe bir son vermesi açısından ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkar.

Güneş enerjisinin önemini açıklarken üzerinde durulması gereken bir başka konu ise enerji üretiminde gerçekleşen yanmadan oluşan ısının bir kısmının da atmosfere salınması ve dünyanın ortalama sıcaklığını arttırmasıdır. Kutuplardaki buzulların erimesine, denizlerin yükselmesine, göllerde kurumalara ve tarımsal kuraklığa neden olabilecek derecede ısı artışı ve beraberinde getireceği sorunlar ne yazık ki yakın gelecekte önem kazanacaktır. Petrol ve doğalgaz tipi fosil yakıt kaynaklarının ömrü mevcut kullanım miktarlarına göre 43 ve 67 yıl olarak ölçülmüştür. İnsan ömrü ile kıyaslandığında uzun sayılabilecek bu rakamlar, devlet ömrü ve insanlık tarihi için çok kısa sürelerdir.

İçinde bulunduğumuz şartları ve kişi başına düşen enerji tüketim miktarının hızla arttığı hesaba katılırsa üretim, ısınma ve aydınlama gibi temel konularda başta güneş enerjisi olmak üzere tek çözümün yenilenebilir enerji kaynakları olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Günümüzde her ne kadar hak ettiği önemi göremeyen bir teknoloji olsa bile, potansiyel olarak enerji üretiminde kullanılmak için güneş enerjisi çok önemli bir yere sahiptir. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, sıcak su üretimi, doğal havalandırma ve ışıklandırma konuları tüketiciler tarafından fazla bilinmese de yeni bir iş kolu ve çalışma alanı olarak bilim adamları ve sanayicilerin ilgi alanındadır. Ülkemize göre daha az güneş alan Avrupa ülkelerinde, binalarda güneş enerjisi uygulamaları devlet teşviki alan ve enerjide dışa bağımlılığa kesin çözüm olarak görülen bir alandır.

(844 kere görüntülendi , bugün 1 kere görüntülendi)

İlgili Yazılar